Ключові оновлення щодо правил реалізації деревини та пов’язаних із нею виробів на ринку ЄС (EUDR)

25 вересня 2023

Громадська організація “Лісові ініціативи і суспільство” у своїй публікації подала загальний огляд інформації, пов’язаної із впровадженням та забезпеченням виконання Регламенту ЄС про лісоматеріали (EUTR).

Як нагадує ГО “ЛІіс”, 29 червня 2023 року Регламент ЄС щодо боротьби зі знелісненням (EUDR) замінив Регламент ЄС про лісоматеріали (EUTR) щодо легальності використання деревини. Оновлені правила торгівлі поширюються на імпортовану до ЄС і внутрішньо заготовлену деревину та вироби, зокрема вироби з масиву деревини, підлогові покриття, фанеру, целюлозу та папір, але не стосуються виробів із переробленого паперу та друкованої продукції. 

Основними цілями нововведень, інформує ГО “ЛІіс”, є зупинка довготривалого знеліснення лісових земель (станом від 1 січня 2022 року), заборона продажу нелегально зрубаної деревини, обов’язкове впровадження системи належної обачності (оцінки наявних ризиків і напрацювання заходів з їх мінімізації) та реєстрація інформації про місця лісозаготівель, постачальників та клієнтів. З метою досягнення запланованих цілей держави-члени ЄС продовжать щорічне звітування про здійснені заходи, а моніторингові організації – надавати відповідну підтримку. Для розуміння цього процесу в ЄС розроблено численні документи з прикладами відповідних досліджень та рекомендаціями.

Основні елементи впровадження Регламенту ЄС про лісоматеріали (EUTR):

1. Зміцнення контролю: Прийняті заходи передбачають покращення координації між відповідними органами країн, відповідальними за впровадження регламенту, та покращення обміну інформацією між митними органами для запобігання нелегальному ввезенню деревини на ринок ЄС.

2. Надання інструкцій та підтримка: Європейська Комісія видала оновлені інструкції для допомоги представникам бізнесу, необхідні для виконання вимог EUTR. Ці інструкції подають чіткі вказівки щодо створення ефективних систем перевірки (належної обачності) та забезпечення закупівель деревини легального походження.

3. Звітність та моніторинг: Держави-члени ЄС тепер зобов’язані подавати щорічні звіти про стан виконання EUTR. Це дозволяє Європейській Комісії оцінити ефективність прийнятого законодавства та ідентифікувати прогалини для його покращення.

4. Огляди країн: Детальні огляди країн, які поставляють деревину на ринок ЄС, були підготовлені Всесвітнім центром моніторингу охорони навколишнього середовища Програми ООН із навколишнього середовища. Ці огляди містять цінну інформацію про управління лісами, відповідне законодавство та потенційні ризики незаконної торгівлі деревиною у зазначених країнах. Компетентні органи та бізнес можуть використовувати цю інформацію для оцінки рівня ризику, пов’язаного з імпортом деревини, та для спрощення процесу перевірки.

Існуючі ініціативи із заготівлі і виробництва продукції, що не призводять до знищення лісів (знеліснення):

1. Зобов’язання та сертифікація: Багато компаній взяли на себе зобов’язання джерелоспоживчого постачання товарів, як-от деревина, пальмова олія, соя та яловичина, які не зумовлюють знищення лісів. Схеми сертифікації, наприклад, Лісова Опікунська Рада (FSC) і Круглий стіл на тему сталого використання пальмової олії (RSPO) допомагають підтверджувати та сприяти відповідальним практикам джерелоспоживчого постачання.

2. Прозорість ланцюга постачання: Здійснюються спроби збільшити прозорість у ланцюгах постачання товарів. Це включає надання більш ясної інформації про походження продуктів та забезпечення відстежуваності усього ланцюга постачання. Покращена прозорість дає змогу споживачам та бізнесу приймати обізнані рішення на користь товарів, які не сприяють знищенню та деградації лісів.

3. Колективні ініціативи: З’явилося кілька багатосторонніх партнерських ініціатив/платформ зі сталого розвитку та співпраці між представниками різних галузей економіки для боротьби з деградацією лісів та підтримки сталих практик джерелоспоживчого постачання. Об’єднуючи зусилля, ці ініціативи сприяють системним змінам та популяризують відповідальні практики у різних галузях.

4. Політичні заходи: Уряди та міжнародні організації впроваджують політичні заходи для боротьби з деградацією лісів. До таких заходів може входити законодавство, вимоги щодо імпорту та угоди, що сприяють сталій торгівлі джерелоспоживчими товарами. Такі дії допомагають створенню сприятливого політичного середовища та підтримують відповідальні практики на світовому ринку. У цьому ключі ЄС розробив Регламент ЄС щодо боротьби зі знелісненням (EUDR), з яким можна ознайомитися детальніше у наступній публікації.

Інші публікації:
Під час обробки запиту сталася помилка.