Ліс під контролем

9 вересня 2019

Німецька система ведення лісового господарства є однією з найбільш ефективних у ЄС. Уряд Німеччини сумісно з владою федеральних земель створив необхідні умови для лісової та деревообробної галузі, виступаючи при цьому як посередником для приватних лісовласників, так і активним учасником планування та моніторингу галузі.

Власність різна, умови – однакові

За даними Федерального відомства статистики площа ФРН становить 34,9 млн га, площа лісів – 11,4 млн га, що складає майже 32% території країни. На сьогодні ліси Німеччини належать до різних форм власності.

Попри наявність кількох форм власності на ліс, усі вони є рівними і захищеними спеціальним законом про ліси та лісове господарство. Ним встановлені загальні норми, права і обов’язки для всіх лісокористувачів. Також у Німеччині діє повноцінна національна лісова програма, основними принципами якої є відповідальність при використанні лісових ресурсів, партнерство усіх груп лісокористувачів, довгострокове планування розвитку та відтворення лісів, державний контроль сталого лісокористування за допомогою правових та податкових інструментів. Основними податками, які сплачують суб’єкти лісоволодіння, є земельний податок, податок на майно, спадщину і подарунки, податок із обігу та податок на прибуток.

Також законодавством передбачається обов’язкове розроблення чотирирічних фінансових планів, кошти за якими мають направлятися на фінансування таких заходів, як залісення нових територій, наближене до природи ведення лісового господарства, лісову інфраструктуру тощо.

Особливістю лісового господарства Німеччини є те, що воно орієнтоване на суворе дотримання екологічних принципів і застосування відповідних методів роботи. Німецькі лісівники не використовують хімічні засоби і добрива, оскільки це заборонено екологічним законодавством. Для мінімізації впливу на довкілля при роботі в лісі використовуються сучасні технології і техніка: цифрові карти для контролю лісових запасів, супутникова навігація при визначенні місць збереження зрубаних дерев та пошуку оптимальних маршрутів їх вивезення.

Трирівневе управління

Слід відзначити, що оскільки Німеччина є державою з федеральним устроєм, відповідно, загальна лісова політика та пов’язані з нею фінансові питання узгоджуються на рівні Федерального уряду, окремих земель та муніципалітетів. Законодавством ФРН визначається, що лісове господарство та промисловість перебувають у компетенції федеральних земель, тому у кожній зі 16 земель є власний адміністративний орган, який забезпечує інте­реси прав власників лісу, здійснює моніторинг та контроль лісокористування. На рівні земель управління лісами здійснюють лісові адміністративні органи – «Forstamt», які відповідають за певну територію. Вони можуть накладати заборону на протизаконну діяльність, контролювати стан лісів, розробляти пропозиції щодо впровадження лісозахисних заходів. До функцій «Forstamt» входить первинний екологічний моніторинг лісів, інформування лісокористувачів про заплановані лісогосподарські роботи в державних і приватних лісах тощо. Також на рівні федеральних земель існує чимало різноманітних громадських організацій та союзів, які представляють та захищають інтереси практично всіх учасників лісових правовідносин.

На державному федеральному рівні проблемами галузі опікується Міністерство продовольства і сільського господарства Німеччини. Втім, його повноваження не надто широкі та полягають, в основному, у сприянні освіті, інвестиціям у лісову галузь, підготовці федеральних нормативних актів та загальному моніторингу лісокористування. Також до функцій Міністерства входить визначення стратегії використання, охорони та відтворення лісів та надання допомоги та консультацій лісовим адміністраціям на рівні федеральних земель.

Деревопереробка з доданою вартістю

Згідно з визначеннями ЄС, лісова індустрія включає в себе усі галузі переробки деревини та торгівлю деревиною, а також поліграфічні цехи та видавничу діяльність. Слід зазначити, що Німеччина посідає в ЄС одну з лідируючих позицій у виробництві та експорті продукції з деревини з високою доданою вартістю, зокрема, пиломатеріалів, паперу, картону та меблів. За економічними показниками (близько 40 млрд євро на рік) деревообробна промисловість Німеччини знаходиться на сьомому місці після машино- та автомобілебудування, електроніки, хімічної та металургійної промисловості та виробництва синтетичних матеріалів. Паперова та деревообробна галузі в сукупності мають оборот, який перевищує 70 млрд євро на рік, що більше, ніж, наприклад, виробництво пластмас.

Згідно з даними Федерального відомства статистики, запаси деревини в Німеччині за останні десять років збільшилися на 7%, до 3,7 млрд куб. м. Причому, із загального обсягу німецьких хвойних пиломатеріалів деревина ялини та ялиці становить близько 67%, сосни – 10,5%. Така динаміка сировинної бази дала можливість німецьким переробникам не лише збільшити обсяги переробки та зміцнити свої позиції на внутрішньому ринку, але й здійснити вдалу експансію їх продукції на зовнішніх ринках. За даними Міжнародного торгового центру ЮНКТАД/СОТ, за останні три роки приріст німецького експорту пиломатеріалів хвойних порід значно перевищує приріст внутрішнього споживання. Також, темпи експорту пиломатеріалів значно випереджають їх імпорт. Хоча у минулому році останній і додав близько 14% у натуральному вираженні, експерти вважають, що частина імпортованих пиломатеріалів була використана німецькими деревообробними підприємствами в якості сировини для подальшої переробки і випуску продукції з більш високою доданою вартістю.

Окремо слід відзначити, що близько половини ринку деревообробки Німеччини припадає на меблеву галузь. Незважаючи на наявність квот на експорт меблів, Німеччина щороку продає на зарубіжні ринки цієї продукції не менше, ніж на 5 млрд євро. Варто зазначити, що майже третина німецького експорту меблів у 2018 році припадала на країни, що не входять до ЄС. Також, Німеччина вважається одним із європейських лідерів у виробництві деревних гранул. За інформацією німецьких спеціалізованих ресурсів, в останні роки інвестиції в цей напрямок деревообробки зростають.

За деякими даними, сьогоднішня лісова промисловість Німеччини утворює більше робочих місць, ніж виробництво електроніки та комп’ютерної техніки. Близько 200 тисяч підприємств галузі постачають деревину для потреб меблевого та паперового виробництв, будівельної галузі, енергетики. Вони генерують річний дохід, що перевищує 200 млрд євро, і їх потенціал, як стверджують експерти, ще далеко не вичерпаний.

Джерело: ЕкоІнформ

Інші публікації:
Під час обробки запиту сталася помилка.